Max van der Kooi

Over Max van der Kooi

Mijn naam is Max van der Kooi. Ik zit sinds het jaar 2017-2018 in de studiecomissie van Facilitas. Dit is
ook het jaar dat ik begonnen ben op de Haagse Hogeschool. Ik ben bij de studiecommissie gegaan,
omdat ik nieuwe mensen wou leren kennen en omdat het me het erg leuk leek. Ik heb het erg naar me
zin op de studie zelf en in de commissie. Veel leuke mensen ontmoet en ook veel connecties kunnen
leggen met bedrijven. Ik ben zelf nu de Vice-Voorzitter van de commissie. Ik ben ook bij de commissie
gegaan, omdat ik mezelf wil verbeteren met organiseren. Samen met andere van de commissie probeer
ik meer workshops te organiseren op school voor alle studenten en docenten. Er is een grote kans dat je
me nog zal zien op de feesten en borrels, want die sla ik nooit over.