Studievereniging Facilitas is een studievereniging voor en door studenten van de opleiding Facility Management aan de Haagse Hogeschool. De vereniging is er op gericht om alle studenten uit verschillende studiejaren dichter bij elkaar te brengen en de mogelijkheid te bieden studenten zich te laten ontwikkelen binnen de vereniging. De verbondenheid met medestudenten is niet alleen belangrijk om een succes te maken van de studie, maar geeft ook de kans anderen te ontmoeten en samen te komen tot mooie inzichten.

Het bij elkaar brengen van alle studenten draagt bij aan het behalen van de propedeuse en diploma van de opleiding Facility Management op een leuke en serieuze manier. Om studenten samen te brengen worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals feesten, borrels, de studiereis en andere activiteiten zodat studenten elkaar beter leren kennen. Daarnaast worden er uiteraard ook serieuze activiteiten georganiseerd, zoals bedrijfsbezoeken, bijlessen indien hier vraag naar is en een netwerkevenement. Al deze activiteiten worden georganiseerd door studenten van de opleiding Facility Management, wat kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten.

Studievereniging Facilitas doet haar best om een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming (MVO) te zijn. Dit doet het onder andere door jaarlijks een apart bedrag te reserveren voor een goed doel, duurzaam in te kopen en middelen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken.

Onze leden zijn allemaal hbo studenten Facility Management aan de Haagse Hogeschool, waarvan het overgrote deel de studie voltijd doet. Leden kunnen actief meewerken aan de vereniging in commissies of in het bestuur. Commissie- en bestuursleden zijn extra gemotiveerde studenten die vrijwillig het succes van onze vereniging mogelijk maken. Deze inspanningen staan natuurlijk buitengewoon goed op hun CV, maar leveren hen ook nauwe banden op met de andere (actieve) leden.

2014

OPRICHTING

7

COMMISSIES

369

LEDEN

575

FACEBOOK LIKES

475

INSTAGRAM

144

VOLGERS

BREID JE NETWERK UIT

Maak kennis met andere FM-professionals op onze evenementen & activiteiten

GROEI DOOR

Ontdek vacatures van onszelf èn onze partners

GEZELLIGE FEESTEN

Geen studentenvereniging, toch gezellig!

LEDENKORTINGEN

Gratis bijlessen & bedrijfsbezoeken + korting op borrels & evenementen!

WAARDEVOLLE PARTNERS

We organiseren regelmatig activiteiten samen met onze partners uit de FM-wereld.

BEDRIJFSBEZOEKEN

Zie facility management in de praktijk

GRATIS BIJLESSEN

Van onze FM & Corporatecommissie, georganiseerd voor en na een lastig tentamen.