Welkom op de website van de Studievereniging Facilitas.

Studievereniging Facilitas is een studievereniging voor en door studenten van de opleiding Facility Management aan de Haagse Hogeschool. De vereniging is er op gericht om alle studenten uit verschillende studiejaren dichter bij elkaar te brengen en de mogelijkheid te bieden studenten zich te laten ontwikkelen binnen de vereniging. De verbondenheid met medestudenten is niet alleen belangrijk om een succes te maken van de studie, maar geeft ook de kans anderen te ontmoeten en samen te komen tot mooie inzichten.

Het bij elkaar brengen van alle studenten draagt bij aan het behalen van de propedeuse en diploma van de opleiding Facility Management op een leuke en serieuze manier. Om studenten samen te brengen worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals feesten, borrels, de studiereis en andere activiteiten zodat studenten elkaar beter leren kennen. Daarnaast worden er uiteraard ook serieuze activiteiten georganiseerd, zoals bedrijfsbezoeken, bijlessen indien hier vraag naar is en een netwerkevenement. Al deze activiteiten worden georganiseerd door studenten van de opleiding Facility Management, wat kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten.