Commissaris Extern

Als Commissaris Extern ben je verantwoordelijk voor de communicatie buiten de vereniging.

De primaire taken van de Commissaris Extern zijn:

 • Contact nemen en onderhouden met partners;
 • Doorspelen informatie, nieuws en ontwikkelingen naar alle betrokken partijen;
 • Behouden van bestaande sponsoren en werven van nieuwe sponsoren;
 • Beheren boekenservice van Studystore;
 • Voortdurend kijken naar meer contact met bedrijven;
 • Bijhouden eigen mailaccount;
 • Bijwonen wekelijkse bestuursvergaderingen.

De Commissaris Extern is veel bezig met contact maken en houden met partijen en het delen van informatie. De functie kan een hoop tijd vergen, omdat je veel “afhankelijk” bent van anderen. Een organisatie wordt niet zomaar partner en wil ook niet zomaar sponsor zijn. De volgende stappen doorloop je voorafgaand aan een (samenwerkings-)overeenkomst:

 • Contact leggen met de organisatie;
 • Langsgaan bij de organisatie;
 • Bespreken van de samenwerking;
 • Opstellen concept samenwerkingsovereenkomst;
 • Bespreken concept overeenkomst;
 • Aanpassen concept overeenkomst;
 • Ondertekenen definitieve overeenkomst.

Het vervolgtraject bestaat uit het behouden en eventueel uitbreiden van de samenwerking. Eens in de twee maanden verstuurt de Commissaris Extern een nieuwsbrief naar alle partners over de vorderingen van de vereniging. Partners kunnen jou benaderen om bijvoorbeeld een vacature te plaatsen.

Met partners is ook contact omtrent de bedrijfsbezoeken. Dit contact kan komen vanuit zowel het bedrijf als vanuit de vereniging; de Commissaris Extern. De kwaliteit van deze bedrijfsbezoeken wordt beheert door jou.

Verder krijgt elk bestuurslid een commissie toegewezen, dit kan elk jaar verschillen. De commissie komt met allerlei vragen en je sluit regelmatig aan bij de vergadering om te kijken wat er speelt .

Het begin van het schooljaar bestaat vooral uit opstarten, overdrachten, wennen, ledenwerving en het werven en selecteren van commissieleden.

Afgelopen jaar nam de Commissaris Extern de taken omtrent Social Media over van de niet-ingevulde Secretaris.

Tijdsindicatie:
De wekelijkse bestuursvergadering duurt gemiddeld 1,5 uur. Daarnaast ben je zo’n twee uur per week bezig met de externe communicatie.

Interesse of vragen? Contact.