Studievereniging Facilitas is een studievereniging voor en door studenten van de opleiding Facility Management aan de Haagse Hogeschool. Nadat er van de opleiding en veel huidige- en oud studenten bleek dat er meer vraag was naar binding tussen de Facility Management studenten uit alle jaren is het initiatief gestart vanuit een aantal docenten en studenten om een studievereniging op te zetten. Zij zijn in 2014 gestart met het onderzoeken van alle mogelijkheden die er zijn om een studievereniging op te zetten. In 2014 is het oprichtingsbestuur druk bezig geweest met het opzetten van de vereniging en alle vereiste documenten. Daarnaast zijn zij ook druk bezig geweest met de organisatie van de eerste studiereis naar Berlijn. In september 2014 is Facilitas officieel opgericht na de succesvolle studiereis naar Berlijn met 50 enthousiaste Facility Management studenten. Logo Blauw

Facilitas is er op gericht om alle studenten uit verschillende studiejaren dichter bij elkaar te brengen en de mogelijkheid te bieden studenten zich te laten ontwikkelen binnen de vereniging. De verbondenheid met medestudenten is niet alleen belangrijk om een succes te maken van de studie, maar geeft ook de kans anderen te ontmoeten en samen te komen tot mooie inzichten. De studievereniging telt nu bijna 400 leden waarvan bijna 50 actief betrokken zijn bij de organisatie (inclusief het bestuur).

De missie van Studievereniging Facilitas is het behartigen van belangen van studenten, het organiseren en verzorgen van activiteiten met een educatief oogmerk voor medestudenten, het onderhouden van contact met de opleiding FM en haar docenten, maar ook iets extra’s te geven aan de eigen studietijd en aan die van medestudenten.

De visie is dat activiteiten van toegevoegde waarde zijn voor de FM studieloopbaan. Hiermee kunnen FM-studenten zelf  activiteiten organiseren voor andere FM studenten om hiermee de interesse voor en kennis van het FM-vakgebied te vergroten en studenten kansen te bieden om hun vaardigheden te ontwikkelen

Facilitas houdt met het organiseren van al haar verschillende activiteiten altijd haar missie en visie in haar achterhoofd. Elke commissie houdt zich bezig met het organiseren van verschillende evenementen zoals feesten, borrels, kroegentochten, pub-quiz, studiereis, bedrijfsbezoeken en bijlessen. Alle ideeën zijn welkom. Dit is allemaal mogelijk dankzij het harde werken en samenwerken van alle actieve leden van Facilitas. Daarnaast proberen wij sinds kort met al onze evenementen ook connecties te leggen met andere studieverenigingen in De Haagse Hogeschool en studievereninigingen van andere scholen om hen beter te leren kennen en van elkaar te leren.