Wundershift

Wundershift is het bureau voor advies en procesbegeleiding bij complexe opgaves. Ze creëren vooruitgang door samenwerking en waarde centraal te stellen. Wundershift is gevestigd in Doorn en werkt onder meer voor overheden op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, publieke uitvoeringsorganisaties, consortia, bouw- en infra, het facilitair domein en de ov- en luchtvaartsector.