Beste connecties en leden,

Gister heeft de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) van het bestuur 2019-2020 plaatsgevonden. Hier is met trots teruggeblikt op het afgelopen verenigingsjaar. Dit jaar was door de statutenwijziging het langste verenigingsjaar ooit. Ondanks Covid-19 hebben wij enorm veel stappen gezet en doelen gerealiseerd. Wij zijn enorm trots op wat wij allemaal hebben bereikt en zijn onze commissies enorm dankbaar voor hun inzet. Ook alle sponsoren, ereleden en andere leden willen wij bedanken voor hun inzet voor Facilitas.

Waar voor ons een hoofdstuk eindigt, begint die van het bestuur 2021 pas net. Gister zijn Jermain (voorzitter), Jarith (secretaris), Nico (commissaris intern), Bastiaan (commissaris extern) en Joep (penningmeester) officieel ingestemd als bestuur 2021. Wij willen hen alle succes toewensen voor 2021! Laten we er weer een geweldig jaar van maken.

Nogmaals dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan ons verenigingsjaar.

Liefs,

Bestuur 2019-2020

Jill Kernekamp
Dana van der Linden
Maud Willigers
Thomas van Rijn