Dit jaar was één van de doelstellingen van het bestuur om de ereleden meer zichtbaarheid te geven en meer te bedanken. Dat hebben we ook in ons bestuursjaar gedaan. Ten eerste hebben we ze een kerstkaart opgestuurd in 2019, daarnaast staan de ereleden nu ook op de website, hadden we een evenement gepland staan speciaal voor ereleden (dat wanneer het mag, plaats kan gaan vinden) en hebben we in december 2020 Facilitas mokken rondgebracht naar alle ereleden. We zijn heel blij met onze ereleden, omdat zij allen de vereniging hebben geholpen met groeien tot waar we nu zijn!