Wegens omstandigheden en het drukke aankomende jaar, heeft Thomas besloten om niet nogmaals tot het bestuur toe te treden in 2021. Dit met in gedachte het beste voor de vereniging te willen en uiteraard voor hemzelf.
Om deze reden is er een nieuw potentieel bestuur aangesteld;
Voorzitter: Jermain Subocz
Secretaris: Jarith Verhagen
Commissaris intern: Nico van Diemen
Commissaris extern: Bastiaan Ravenschlag
Penningmeester: Joep van Asperen
Het bestuur 2019-2020 heeft al het vertrouwen in dit potentieel bestuur en op de ALV op 6 januari 2021 kunnen de leden stemmen voor het bestuur 2021.