Als Voorzitter ben je verantwoordelijk voor het begeleiden

en sturen van de vereniging en het dagelijks bestuur.

De primaire taken van de Voorzitter zijn:

● Leiden van vergaderingen, zoals die van het bestuur en de ALV;

● Controleren agendapunten;

● Leiden van het bestuur, initiatief nemen en coördineren;

● Vertegenwoordigen van de vereniging;

● Sturen op de actiepunten en planning;

● Begeleiden commissie;

● Bewaren overzicht en begeleiden bestuursleden;

● Bewaken, controleren en (wanneer nodig) aanpassen beleidszaken;

● Bijhouden en bewaken jaarplanning;

● Bijhouden eigen mailaccount;

● Onderhouden van contact met andere verenigingen;

● Onderhouden van contact met het MT en docenten van de opleiding;

● Overkoepelend overzicht houden over de gehele vereniging;

● Uitvoeren wekelijkse actiepunten.

Leiderschap betekent voorop gaan, alle neuzen dezelfde kant op krijgen en het maken van

soms onmogelijk lijkende keuzes. Leiderschap zorgt ervoor dat andere bestuursleden bereid

zijn net dat stapje verder te gaan. De Voorzitter neemt hier het voortouw in.

De Voorzitter is de initiatiefnemer om de vereniging naar een hoger niveau te tillen. Als

Voorzitter moet je anderen kunnen stimuleren en complementeren. Je bent een voorbeeld.

Jij haalt het beste uit de vereniging, je medebestuursleden en de commissies.

Een van de belangrijkste taken van de Voorzitter is het houden van overzicht. De Voorzitter houdt overzicht over de opgestelde doelstellingen en is verantwoordelijk voor de realisatie

hiervan. Voor de functie Voorzitter is het belangrijk om overzicht te kunnen houden over de gehele vereniging.

Daarnaast ben je het gezicht van de vereniging voor (actieve) leden. Ook houdt de Voorzitter

contact met partijen als het managementteam en de docenten van de opleiding. Deze band

wordt steeds beter en hechter, wat resulteert in een grote waardering voor elkaar, maar ook

in veel contact en afspraken. Je onderhoudt of bouwt op het contact met andere

verenigingen.

Minimaal twee keer per jaar vindt de ALV plaats, welke de Voorzitter leidt. De

voorbereidingen worden uitgevoerd samen met de andere bestuursleden.

De Voorzitter leidt de wekelijkse bestuursvergaderingen en ziet erop toe dat alle

agendapunten worden behandeld. Verder houdt de Voorzitter de actielijst in de gaten zodat

alle werkzaamheden worden uitgevoerd.

Verder krijgt elk bestuurslid een commissie toegewezen, dit kan elk jaar verschillen. De

commissie komt met allerlei vragen en je sluit regelmatig aan bij de vergadering om te kijken

wat er speelt.

 

Het begin van het bestuursjaar bestaat vooral uit opstarten, overdrachten, ledenwerving,

werven en selecteren van commissieleden, het opstellen van doelstellingen met de rest van

het nieuwe bestuur en er zal een bestuursweekend plaatsvinden met het oude bestuur.

Tijdsindicatie:

De wekelijkse bestuursvergadering duurt gemiddeld 2 uur. Daarnaast ben je gemiddeld zo’n

2 uur tot 2,5 uur per week bezig met taken gerelateerd aan de functie Voorzitter. Tot slot ben

je gemiddeld 2 tot 3 uur uur per week kwijt aan andere werkzaamheden/actiepunten.

Interesse of vragen? Stuur een mailtje naar intern@svfacilitas.com