Als Commissaris Intern ben je verantwoordelijk voor de

communicatie binnen de vereniging. Jij gaat over de

communicatie met de commissies en de leden.

De primaire taken van de Commissaris Intern zijn:

● Verantwoordelijk zijn voor de communicatie met commissies en leden;

● Bijhouden eigen mailaccount;

● Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de commissies;

● Bewaken van de samenwerkingscontracten;

● Bemiddelen bij conflicten;

● Contactpersoon zijn voor Facilitassers;

● Bijwerken en beheren ledenlijst;

● Werven commissieleden;

● Sollicitaties afnemen commissieleden;

● Werven bestuursleden (aan het einde van het jaar);

● Sollicitaties afnemen bestuursleden;

● Begeleiden commissie;

● Leiden voorzittersvergaderingen;

● Bijwonen van zoveel mogelijk activiteiten die zijn georganiseerd door commissies;

● Bijwonen wekelijkse bestuursvergaderingen.

De Commissaris Intern is de bindende factor tussen het bestuur, de commissies en de leden.

Als Commissaris Intern bij jij de verantwoordelijke voor de werving en sollicitatierondes van

nieuwe commissieleden. Wanneer de commissies compleet en ingedeeld zijn, maak je deze

indeling bekend tijdens de ALV. Daarna ben jij het algemene aanspreekpunt en

eindverantwoordelijke.

Jij beheert de app groep met alle commissievoorzitters en leidt deze vergaderingen. De

vergaderingen vinden twee a drie keer in het jaar plaats. Ook de app met alle actieve leden

beheer jij en je beheert de Facilitas WhatsApp. Je leest af en toe de notulen van de

commissies zodat jij op de hoogte blijft van de vorderingen en kan wanneer nodig bij

vergaderingen aanwezig zijn.

Dit vereist een kritische blik en een goed communicatief vermogen. Je coacht en begeleidt

de voorzitters en leden van alle commissies en zorgt ervoor dat iedereen met elkaar in

contact staat. Door goed samen te werken bereiken we een positief resultaat voor de

vereniging.

De Commissaris Intern houdt de ledenlijst bij. Naast aanmeldingen die binnenstromen, zijn

er ook afmeldingen. Allebei moeten afgehandeld en geregistreerd worden. Vooral aan het

begin en einde van het jaar en rond de tijd dat het lidmaatschapsgeld wordt geïncasseerd

ben je hier druk mee bezig.

Verder krijgt elk bestuurslid een commissie toegewezen, dit kan elk jaar verschillen. De

commissie komt met allerlei vragen en je sluit regelmatig aan bij de vergadering om te kijken

wat er speelt .

Het begin van het bestuursjaar bestaat vooral uit opstarten, overdrachten, ledenwerving,

werven en selecteren van commissieleden, het opstellen van doelstellingen met de rest van

het nieuwe bestuur en er zal een bestuursweekend plaatsvinden met het oude bestuur.

Tijdsindicatie:

De wekelijkse bestuursvergadering duurt gemiddeld 2 uur. Daarnaast ben je gemiddeld zo’n 1 uur per week bezig met taken gerelateerd aan de functie Commissaris Intern. Tot slot ben je gemiddeld 2 tot 3 uur uur per week kwijt aan andere werkzaamheden/actiepunten.

Interesse of vragen? Stuur een mailtje naar intern@svfacilitas.com