De primaire taken van de Commissaris Extern zijn:

• Contact (onder)houden met externe partijen;

• Opstellen van contracten;

• Doorspelen informatie, nieuws en ontwikkelingen naar alle betrokken partijen;

• Behouden van bestaande sponsoren/partners en werven van nieuwe       sponsoren/partners;

• Beheren boekenservice van Studystore;

• Voortdurend kijken naar meer contact met bedrijven;

• Onderhouden website;

• Begeleiden commissie;

• Nieuwsbrieven opstellen voor partners;

• Bijhouden eigen mailaccount;

• Bijwonen wekelijkse bestuursvergaderingen.

De Commissaris Extern is hoofdverantwoordelijk voor het contact met externe partijen of partners en het delen van informatie. De functie kan een hoop tijd vergen, omdat je veel “afhankelijk” bent van anderen.

Aan het begin van het jaar bestaat de functie uit het vernieuwen/verlengen van de contracten samen met de oude Commissaris Extern. De partners zijn grotendeels gevestigd in Zuid- en Noord Holland. Hier komt veel reistijd bij kijken. Dit betekent dat het drukste moment voor de Commissaris Extern aan het begin van het jaar is.

Het vervolgtraject bestaat uit het behouden en eventueel uitbreiden van de samenwerking. Vier keer per jaar verstuurt de Commissaris Extern een nieuwsbrief naar alle partners omtrent de vorderingen van de vereniging. Verder heeft de Commissaris Extern veel telefonisch en mailcontact met de partners.

Met partners is ook contact omtrent de bedrijfsbezoeken of andere externe evenementen. Dit contact kan komen vanuit zowel het bedrijf als vanuit de vereniging; de Commissaris Extern. De kwaliteit van deze evenementen wordt beheert door jou.

Verder krijgt elk bestuurslid een commissie toegewezen, dit kan elk jaar verschillen. De commissie komt met allerlei vragen en je sluit regelmatig aan bij de vergadering om te kijken wat er speelt.

Het begin van het bestuursjaar bestaat vooral uit opstarten, overdrachten, ledenwerving, werven en selecteren van commissieleden, het opstellen van doelstellingen met de rest van het nieuwe bestuur en er zal een bestuursweekend plaatsvinden met het oude bestuur.

Tijdsindicatie: De wekelijkse bestuursvergadering duurt gemiddeld 2 uur. Daarnaast ben je gemiddeld zo’n 2 uur tot 3 uur per week bezig met taken gerelateerd aan de functie Commissaris Extern. Tot slot ben je gemiddeld 2 tot 3 uur uur per week kwijt aan andere werkzaamheden/actiepunten.

Interesse of vragen? Stuur een mailtje naar intern@svfacilitas.com