Nieuwe commissieleden bekend! (update na ALV)

Afgelopen donderdagmiddag 12 oktober heeft de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) van dit collegejaar plaatsgevonden. Met voorafgaand een borrel en ‘afsluitend’ het After-Intro Feest was het voor de vele aanwezige een geslaagd namiddag- en avondprogramma. Bij de ALV waren zo’n 45 leden aanwezig. In dit bericht delen we graag de ‘hoogtepunten’ van de ALV.

Nieuwe commissieleden!

Dit jaar heeft het bestuur zijn best gedaan de drempel voor het aanmelden voor commissies te verlagen. Leden konden zich aanmelden door enkel hun naam, gewenste commissie(s), mailadres en telefoonnummer op te geven. Ook zijn we bij alle eerstejaars klassen (en enkele tweedejaars) langs geweest voor een presentatie over de commissies. Vervolgens zijn we met alle ‘respondenten’ persoonlijk het gesprek aan gegaan, om te praten over de motivatie en competenties. We zijn trots te melden dat dit een groot succes is geweest; dit jaar hebben wij 41 aanmeldingen mogen ontvangen! Graag willen wij hiervoor alle aanmelders bedanken!

Introductiecommissie 2017-2018

Ook de aankomende introductieweek zal georganiseerd worden door onze vereniging, in opdracht van onze opleiding. Hiervoor hebben wij de volgende commissie kunnen samengesteld:

 • Larissa van Leeuwen
 • Fleur Biesjot
 • Rosalie Schwing
 • Jamie Lagas
 • Jasmin Groot
 • Toon van Straaten
 • Laura Göebel

Studiecommissie 2017-2018

Net als afgelopen jaren gaat de studiecommissie over bijlessen en bedrijfsbezoeken. Dit jaar hopen we ook workshops te kunnen organiseren, samen met onze partners. Ook ligt de focus op het organiseren van unieke activiteiten, waar elk jaar elke student aan mee kan doen.

 • Iris Pernot
 • Bart van de Peppel
 • Jill Kernekamp
 • Max van der Kooi
 • Kim Fakkel
 • Stefan Kleer

Studiereiscommissie 2017-2018

De studiereiscommissie zal de studiereis organiseren. Het streven is deze naar het EFMC te organiseren, dat dit jaar in Sofia (Bulgarije) plaatsvindt. De vraag is echter of dit zal passen binnen de tentamenplanning van de opleiding.

 • Janiek de Vries
 • Cennet Kumas
 • Benthe Jongedijk
 • Tom Teijsse
 • Merel van Dorp
 • Linda Nieuwenhuijzen

Evenementencommissie 2017-2018

Met een team van maar liefst 6 personen moet het neerzetten van leuke en unieke evenementen helemaal goed komen dit jaar!

 • Dylan Heel
 • Hemmie Elgazzar
 • Jens Lambers
 • Nina Wijvekate
 • Elise Dekker
 • Tessel Meeuwissen

Redactiecommissie 2017-2018

Dit jaar zal de redactiecommissie zich naast het jaarboek en de posters ook gaan richten op onze online communicatie. Facebook, LinkedIn en de website zullen onder de redactiecommissie komen, om de kwaliteit hiervan te bevorderen.

 • Lisa de Bakker
 • Mark van der Bel
 • Mirjama Ossaili
 • Ryanne van de Meer

Communicatietraining commissie 2017-2018

Met het vervallen van de collegemodule die de introweek organiseert, kwam ook het team achter de communicatietraining voor de tweedejaars te vervallen. Ook hiervoor is onze vereniging gevraagd te helpen.

 • Fabiënne van Hilo
 • Anne Norder
 • Sanne Meijers
 • Tamara Wijsman

Nieuwe bestuursleden

Bij een nieuw collegejaar hoort naast nieuwe commissieleden ook een nieuw bestuur. Al sinds de start van het schooljaar waren ze al in hun functie getreden, maar officieel was dit nog een ‘voorstel’ van het oude bestuur. Dit voorstel is tijdens de ALV unaniem goedgekeurd en daarmee is het bestuursjaar officieel van start gegaan voor:

 • Frederieke Creemers (voorzitter)
 • Tamara Wijsman (commissaris intern)
 • Oscar van Gend (commissaris extern)
 • Jari Krawczyk (penningmeester)

Helaas hebben wij voor dit bestuursjaar geen vijfde bestuurslid kunnen vinden. Hierdoor is de functie van secretaris voor dit jaar helaas komen te vervallen. De taken zijn onderverdeeld. E-mails aan ons algemene mailadres worden doorgestuurd naar de juiste ontvanger, zonder tussenkomst van de secretaris.

Doelen van de vereniging

Ieder jaar bepaalt het nieuwe bestuur de doelen voor hun bestuursjaar, welke ook tijdens de ALV bekend zijn gemaakt. Een aantal doelen zijn voor de lange termijn, of zijn meegenomen van voorgaande bestuursjaren. De nieuwe doelen van de vereniging zijn:

 • Het organiseren van verschillende activiteiten (en dit jaarlijks laten terugkomen)
 • Het bijwonen van de open dagen en meet&match dagen
 • Het betrokken zijn bij de introductieweek
 • Het opstellen van een nieuwsbrief naar zowel de leden als de partners
 • Het behouden van een actieve relatie met de opleiding
 • Het organiseren van een studiereis (naar het EFMC)
 • Het creëren en behouden van een grote(re) “harde en vaste kern”
 • Het herschrijven van het beleid en de regels van de verenging
 • Het uitbreiden en onderhouden van ons netwerk (partners en sponsoren)
 • Het creëren en behouden van zelfsturende commissies
 • Het onderzoeken van behoefte aan een studievereniging bij Deeltijd- en AD-studenten
 • Het blijven optimaliseren van de website
 • Het creëren van een centraal punt voor Facilitas
 • Het verder uitbreiden van de merchandise
 • Het beter promoten van onze activiteiten
 • Het creëren van commissies met minimaal 4 leden

Uiteraard is er tijdens de ALV genotuleerd. Deze notulen komen zo snel mogelijk op de website te staan.