Welkom op de website van de Studievereniging Facilitas.

Studievereniging Facilitas is een studievereniging voor en door studenten van de opleiding Facility Management aan de Haagse Hogeschool. De vereniging is er op gericht om alle studenten uit verschillende studiejaren dichter bij elkaar te brengen en de mogelijkheid te bieden studenten zich te laten ontwikkelen binnen de vereniging. De verbondenheid met medestudenten is niet alleen belangrijk om een succes te maken van de studie, maar geeft ook de kans anderen te ontmoeten en samen te komen tot mooie inzichten. De studievereniging telt nu zo’n 250 leden waarvan ongeveer 30 actief betrokken zijn bij de organisatie (inclusief het bestuur).

Het bij elkaar brengen van alle studenten en organiseren draagt bij aan het behalen van de propedeuse en diploma van de opleiding Facility Management op een leuke en serieuze manier. Allereerst worden  extra lessen georganiseerd om de student te helpen bij moeilijke vakken zodat zij deze halen. Daarnaast ondersteunen wij contact met organisaties door langs te gaan door middel van bedrijfsbezoeken. Maar natuurlijk organiseren wij ook leuke activiteiten zoals borrels, feesten en andere activiteiten zodat alle studenten elkaar beter leren kennen. Al deze activiteiten worden georganiseerd door de studenten van Facility Management wat bij draagt aan hun ontwikkelingen in kennis en kunde.

Met vriendelijke groet,

Bestuur 2015/2016