Over Cennet Kumas

Mijn naam is Cennet Kumas en ik ben in studiejaar 2016-2017 begonnen aan de opleiding Facility Management. Vanaf dit jaar werd ik meteen actief lid van Facilitas, dit doe ik (nog steeds) met veel enthousiasme. In studiejaar 2016-2017 maakte ik deel uit van de redactiecommissie waarin ik flyers heb gemaakt voor alle evenementen en ik het jaarboek heb gemaakt met de andere commissieleden. In studiejaar 2017-2018 was ik binnen de studiereiscommissie de penningmeester en hebben we er met alle commissieleden en alle mensen die meegingen een super leuke reis van gemaakt! In studiejaar 2018-2019 maak ik wederom deel uit van de redactiecommissie en hoop ik mijn ervaring hierin te gebruiken om iedereen enthousiast te maken voor de evenementen van Facilitas.